Folija od željeza <br> na tkanini

Folija od željeza
na tkanini

Proizvodnja 1 dan ili više dana
Ispis prikladan za:

digitalno otisnuti logotipi
         logotipi i jedna boja više         logotipi do 1 m2
         slova bez ograničenja veličine

Usporedba
Boja tkanine za šator prema trenutnoj ponudi. Mali srednji tisak je isplativiji. Veliki tisak je isplativ. Tiskana strana tkanine u boji šatora
Digitalni sublimacijski ispis izravno u tkanini

Digitalni sublimacijski ispis izravno u tkanini

Proizvodnja 1 tjedan ili više
Ispis prikladan za:

svi logotipi i znakovi
         bez ograničenja boje ili veličine

Usporedba
Boja tkanine za šator bez ograničenja. Tiskanje na cijelom području isplativije je. Manje tiskanja je isplativo. Neispisana strana tkanine nije u boji šatora.