Prodaja

Zamjenski dijelovi

Posvetite pažnju odabiru dijelova, inače mogu nastati dodatni troškovi dostave prilikom zamjene.

Vašu narudžbu usporedit ćemo s fotografijama koje ste priložili, a nakon provjere poslat ćemo vam predračun na e-mail.

Dijelovi besplatno u vrijednosti do 15 € s PDV-om bit će vam priznati ako ste u obrascu ili napomeni u posljednjem koraku ovog narudžbenice naveli podatak koji dokazuje da ste stan primili prije manje od 365 dana. Za dokazivanje priznajemo broj narudžbe, računa ili ispravno ime tvrtke, ime kupca.


Prodaja od 50 € Iznos s PDV-om Na skladištu odmah: